Language
info@KonLee.com.cn
บริการของเรา
งานแปลทางเทคนิค
งานแปลด้านการเงิน
งานแปลด้านกฎหมาย
งานแปลด้านการแพทย์
งานแปลผลงานสิทธิบัตร
การปรับเนื้อหาซอฟต์แวร์ให้เข้ากับท้องถิ่น
งานปรับเนื้อหาเว็บไซต์ให้เข้ากับท้องถิ่น
งานพิสูจน์อักษรและเรียบเรียงเนื้อหา
งานทดสอบด้านภาษาศาสตร
งานจัดหน้าเอกสาร
บริการล่ามแปลภาษา

ภาษาต่าง ๆ ที่เราพร้อมให้บริการ
อังกฤษ
จีนใหม่(จีนกลาง)
จีนเก่า(กวางตุ้ง)
ญี่ปุ่น
เกาหลี
เยอรมัน
ฝรั่งเศส
อิตาลี
สเปน
โปรตุเกส
เนเธอร์แลนด์
ฮังการี
รัสเซีย
กรีก
อาราบิก
มาเลย์
อินโดนีเซีย
ไทย
เวียดนาม
อุรดู
ฮินดู
สวีเดน
ตุรกี
ยูเครน

ติดต่อเรา
โทร: +86-20-38897899 / 38299327
แฟกซ์: +86-20-38897899
อีเมล์: info@konlee.com.cn
เว็บไซต์: http://www.konlee.com

KonLee การแปลบริษัท เป็นบริษัทให้บริการแปลภาษาแบบครบวงจร รวมทั้งให้บริการปรับเนื้อหาซอฟต์แวร์เป็นภาษาท้องถิ่น มีสำนักงานตั้งอยู่ในเมืองกว่างโจว ประเทศจีน บริษัทฯ รองรับงานบริการด้านภาษาตามความต้องการขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก บริษัทที่ให้บริการด้านภาษา และบุคคลทั่วไป ด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญกว่า 10 ปี และมีความมุ่งมั่นในการให้บริการ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า งานแปลของเราทุกชิ้นจัดแปลโดยเจ้าของภาษา และผ่านการตรวจสอบการแก้ไขการใช้ภาษาให้ถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญทางภาษาซึ่งมีประสบการณ์ในการตรวจทานเนื้อหาโดยเฉพาะ ผลงานของเราด้านคุณภาพ และบริการ ได้รับความเชื่อถือ และยอมรับในระดับนานาชาติ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับโอกาสในการให้บริการท่าน

เป้าหมายอันดับแรกของเราคือการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และหวังว่าจะสามารถตอบสนองได้มากเกินกว่าสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง ทั้งในด้านคุณภาพ การตรงต่อเวลา และการบริการ

เพื่อให้ลูกค้ากลับมาหาเราอย่างต่อเนื่อง

งานแปลของเราส่วนใหญ่เป็นผลงานที่ให้บริการครอบคลุมทั้งองค์กรภาครัฐ องค์กรธุรกิจ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และบุคคลทั่วไป


เวิร์กโฟลว์

KonLee การแปลบริษัท บริหารจัดการด้านการแปลโดย


ขั้นตอนที่ 1: เริ่มโครงการ
ผู้จัดการโครงการพิจารณาความต้องการของลูกค้า ในด้านเนื้อหาเอกสาร ปริมาณงาน เวลาที่ต้องใช้ การกำหนดรูปแบบและเค้าโครง ตกลงอัตราค่าแปล
และขอเอกสารคำสั่งซื้อจากลูกค้า


ขั้นตอนที่ 2: การเตรียมโครงการ
ผู้จัดการโครงการกำหนดทีมงาน จัดเตรียมสิ่งจำเป็น และชุดคำศัพท์เพื่ออ้างอิง และจัดการฝึกอบรมทางเทคนิคให้กับสมาชิกในทีมในกรณีที่จำเป็น
นอกจากนี้ผู้จัดการโครงการจะต้องพิจารณาปัญหาต่าง ๆ ที่อาจมี และ สรุปทางออกที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด


ขั้นตอนที่ 3: ขั้นตอน TEP (TEP= แปล แก้ไขและพิสูจน์อักษร)
ขั้นตอนการแปลของเราดำเนินการโดยผู้แปลเจ้าของภาษาซึ่งมีประสบการณ์ในเนื้อหาที่จะแปลเป็นอย่างดี
ทั้งนี้บริษัทมีการจัดทำรายงานเพื่อการสอบถามข้อมูล และ การประชุมร่วมกันเป็นประจำเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหา และ แบ่งปันข้อมูลกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้เรียบเรียงเนื้อหาของเรามีหน้าที่ตรวจคำแปลทั้งหมด 100% โดยการเปรียบเทียบภาษาเป้าหมายกับ


ขั้นตอนที่ 4: ขั้นตอนการรับประกันคุณภาพ (QA)
ขั้นตอน QA มีจัดแยกไว้โดยเฉพาะเพื่อทำการตรวจสอบผลงานแปล และ ที่ตรวจทานแล้ว 10% แบบสุ่ม โดยผู้ปฏิบัติงานจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และ
มาตรฐานด้านคุณภาพภายในของเราเมื่อทำการตรวจสอบคุณภาพงานแปล


ขั้นตอนที่ 5: ปิดโครงการ
โดยจัดให้มีการประชุมก่อนปิดโครงการขึ้นระหว่างทีมงาน และผู้ควบคุมคุณภาพ QA เพื่อทำการตรวจพิจารณาโครงการในขั้นตอนสุดท้าย
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ อย่างครบถ้วน และ ผลงานมีคุณภาพสูงเชื่อถือได้
ไฟล์เอกสารที่เสร็จสิ้นจะถูกส่งต่อไปยังลูกค้าโดยผ่านวิธีการที่กำหนดไว้


ขั้นตอนที่ 6: สรุปโครงการ
ผู้จัดการโครงการ และ ผู้ควบคุมคุณภาพ QA จะทำการประเมินคุณภาพของโครงการ และ ผลงานของสมาชิกในทีม
หน่วยความจำงานแปล และคำศัพท์อ้างอิงต่าง ๆ จะถูกจัดเก็บไว้สำหรับใช้งานในอนาคต รวมทั้งมีการสำรองข้อมูลไฟล์ใช้งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทต่าง ๆ ที่เราให้บริการ

หากคุณมีชิ้นงานที่จำเป็นต้องได้รับการแปล และ อยากทราบราคา หรือ มีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับบริการด้านภาษาของเรา กรุณาติดต่อเราได้ทุกเมื่อที่ info@konlee.com.cn หรือโทรติดต่อเราที่เบอร+86-20-38897899.


ซอฟต์แวร์
  TRADOS SDLX RC-Wintrans Adobe FrameMaker Adobe PageMaker Adobe Illustrator
  Adobe InDesign Adobe Photoshop Adobe Acrobat QuarkXPress MS Publisher Freehand
  Macromedia Freehand MX MS Office Applications